De essentie der dingen [3] Spinoza’s Individuals – Christopher P. Martin’s dissertatie

0
17


De dissertatie van Christopher P. Martin, Spinoza's Individuals [Purdue University,
ProQuest,
2007] kwam ik tegen en was ik via
books.google
aan het bekijken, waarna ik besloot er in een blog aandacht aan te geven, voor
ik in de gaten had dat hij een van degenen was die zo onder vuur werden genomen
in het recente stuk van Morgen Laerke, waarin hen een ‘platoniserend lezen’ van
Spinoza werd verweten [cf.
blog]


Het tweede hoofdstuk van Christopher P. Martin’s Spinoza’s Individuals, "The Definition of the Essence of a Thing," is op books.google
geheel te lezen. Maar Martin heeft z’n proefschrift nog eens samengevat in een
artikel en het is niet het proefschrift, maar dat artikel dat Laerke
attaqueert:


Christopher P. Martin, "The Framework of Essences in
Spinoza's Ethics" in: British
Journal for the History of Philosophy
16 (3) 2008, 489-509 [
PDF]


Ik maak in dit blog van het eerste deel van dat stuk weer
een globale samenvatting. Ik zal daarna duidelijk maken, waarom alleen dat
eerste deel.