De echte Spinoza-zaaier is toch Jan Knol

0
367

In aansluiting op het vorige blog kan ik melden dat ik zojuist via de post de derde op nog enkele punten verbeterde versie ontving van Jan Knol's Spinoza's 259 stellingen
Gisteravond wees ik een dame in De Zon die mij om een eenvoudige inleiding in de Ethica vroeg, op Jan Knol's En je zult spinazie eten

Knol heeft jaren lang inleidende lezingen over Spinoza gegeven. Is daar een poos wegens ziekte mee moeten stoppen, maar is daar na de lezing die hij tijdens de zomercursus van de VHS gaf, weer mee begonnen. Het gaat hem weer goed. Op de agenda van de VHS lees ik: "Op woensdagavond 29 oktober spreekt Jan Knol in de Gereformeerde Kerk van Woubrugge over de actualiteit van Spinoza's filosofie. Entree: 5 €, inclusief koffie/thee."

En vandaag ontving ik dus zijn nieuwste herdruk van Spinoza's 259 stellingen, waarvan er inmiddels al zo'n 300 over zijn virtuele toonbank zijn gegaan. Zie in dit blog hoe u Jan Knol's  Spinoza's 259 stellingen kunt bestellen.

Ik kan hem langs deze weg meteen wijzen op een begrijpelijk foutje dat hij in een volgende herziening kan meenemen: op de laatste bladzijde noemt hij  zijn inleidende boeken, waarvan de eerste is: En je zult spinazie eten, maar hij schrijft daar Spinazie (met hoofdletter). Grappig toch?

Een handige toevoeging is het inhoudelijk schematische overzicht van de Ethica op de binnenzijde van de achterkaft.