De droom der Verlichting van Anthony Gottlieb zeer kritisch besproken door Carel Peeters

0
21

Over het boek van Anthony Gottlieb [foto rechts) dat ik in 't blog van 24 sept 2016 signaleerde en dat als De droom der Verlichting door Ambo|Anthos is uitgegeven, schreef Carel Peeters een tamelijk vernietigende kritiek in Vij Nederland van 5 november 2016. Hij vindt:  Gottlieb voegt een boek toe over de Verlichting zonder een eigen invalshoek of idee.

"Door nauwelijks accenten te leggen doet Gottlieb zijn vele werk geen recht. Soms vertelt hij welke invloed een filosoof heeft gehad. Dat gaat heel terloops, terwijl het toch interessant is dat de Engelse dichters Coleridge en Shelley van Spinoza’s gelijkstelling van God en Natuur een natuurfilosofie maakten. En dat de romanschrijfster George Eliot delen van Spinoza’s werk vertaalde. En dat Goethe’s ‘stormachtige gemoed’ kalmeerde door het lezen van Spinoza." Aldus Peeters.