De Dag Daarna …

0
58
De Dag Daarna

Tot slot was er die bijeenkomst. Alle lijders en leiders aan een tafel !
De overwinnaars waren maar in bescheiden mate aanwezig.
Maar toch deed iedereen alsof zij het land – zoals al dan niet in het verleden – naar een nieuwe Gouden Toekomst zouden kunnen leiden.
Net als bij een quiz is het – bijna spreekwoordelijk – altijd THUIS gemakkelijker mee te spelen. Zo ook hier.
En dan vallen er wat dingen op.
Het eerste is, dat er een ex-minister president aan tafel zit, die net doet, alsof zijn Ouden Hap geen enkele zetel verloren heeft. Het totale aantal is heel Nederland bekend. Maar niemand schijnt zich af te vragen, hoe dat dan komt ? Hij zit ogenschijnlijk rustig aan tafel, of er niets aan de hand is.
Erger nog ! Alsof hij al het recht heeft, alleen op grond van het feit, dat zijn PARTIJ de meeste zetels gehaald heeft, te doen of er niets aan de hand is. Maar je moet wel erg arrogant zijn en lef hebben.
Een tweede verwonderpunt is, dat niemand zich afvraagt wat OOK NOG de reden kan zijn, dat niet alleen de oud-regeringspartijen hebben moeten inleveren, maar ook de PvdA.
En niemand vermeldt, dat dit ook kan zijn, dat juiste al DEZE partijen deel hebben uitgemaakt van of (of èn) PAARS en GRAUW. Kan het duidelijker ?

 Wie anders zijn er varantwoordelijk voor de ellende waarin we tegenwoordig zitten ?
Aan wie hebben we de Marktwerkende Economie te danken ? 
 
Maar niemand zegt dit luidop.
Laten we hopen, dat het nu eens niet zo zal worden
Ze dronken een glas
Ze deden een plas
En alles bleef, zoals het was !