De actualiteit van Spinoza (3) – cursussen

0
499

De actualiteit van Spinoza is af te lezen aan de cursussen die hier en daar worden gegeven. Ik gaf op dit weblog al informatie over Spinoza bij diverse HOVO's in Nederland. Hier verder enige voorbeelden:

[1] De Vereniging Het Spinozahuis organiseert dit jaar vier studiebijeenkomsten over Spinoza's Politiek traktaat. Elke bijeenkomst wordt geopend met een plenaire sessie waarin door een deskundige een inleiding wordt gehouden. Daarna wordt er in groepen van 8 – 10 personen gedurende ongeveer 2 uur verder gediscussieerd, o.l.v. een gespreksleider. Deze gespreksgroepen blijven steeds in dezelfde samenstelling bijeenkomen. De gespreksleiders rouleren over de verschillende groepen. De bedoeling is dat deelnemers tevoren de betreffende hoofdstukken bestuderen.

Data: 23 februari, 15 en 29 maart, 19 april [Zie verder hier]

[2] Ook wordt door de Vereniging Het Spinozahuis een zomercursus van 28 juli t/m 1 augustus 2008 georganiseerd: Spinoza: God, de mens en diens geluk

In deze cursus staan de drie oorspronkelijke thema's van Spinoza's werk centraal. De Korte Verhandeling van God, de Mensch en deszelvs Welstand (circa 1660) is de eerste versie van wat zou uitgroeien tot de Ethica (gereed in 1675, gepubliceerd in 1677).
Aanvankelijk dacht Spinoza met drie delen toe te kunnen. Eén over God, één over de mens en één over het menselijk geluk. Gaandeweg meende hij vijf delen nodig te hebben om zijn filosofie volledig te ontvouwen. In deze cursus worden de drie centrale onderdelen van de Ethica behandeld, en zal er regelmatig op de Korte Verhandeling worden teruggevallen.
Deze cursus zal worden gegeven in het Woodbrookershuis te Barchem

[3] Door het Woodbrookershuis, dat dit jaar 100 jaar bestaat, wordt aan het eind van de lente ook een eigen cursus georganiseerd: de actualiteit van Spinoza.