David de Ishac Cohen Nassy (1747-1806) schreef Lettre politico-theologico-morale sur les Juifs

0
337


Het ziet er naar uit dat zowel de titel als het denkraam geïnspireerd is op Spinoza’s Tractatus theologico-politicus [zie onder].

David Nassy was
een toonaangevende figuur in het culturele leven van Suriname in de tweede
helft van de 18de eeuw. En hij werd de eerste jood die tot burger van de VS van
Amerika werd genaturaliseerd.

David Nassy werd geboren in Suriname, door zijn vader
opgeleid in het notariaat en vervulde de secretariële functie van
adjutante-gabay bij de joods-Sefardische gemeenschap Beracha ve Shalom (Zegen
en Vrede) te Jodensavanne. Hij was weinig succesvol als koffieplanter, volgde
zijn vader op als jurator (gezworene) van de Joodse gemeenschap, maar vluchtte
in 1776 voor zijn schuldeisers naar Jodensavanne.


Nassy schreef het eerste prozastuk in de Letterkundige
Uitspanningen van het genootschap De Surinaamsche Lettervrinden. In 1788
voltooide hij het belangrijke geschiedwerk Essai historique sur la colonie de
Surinam
(1789) waarvan S.H. Brandon, M.P. de Leon, S.J.V. de la Parra en J. de
la Parra de mede-auteurs waren en waarvan in 1791 de Nederlandse vertaling
verscheen als Geschiedenis der kolonie van Surinam.


In 1792 vertrok Nassy naar Noord-Amerika (Philadelphia), waar
hij als medicus werkzaam was. In Philadelphia liet hij in 1793 een boek verschijnen over epidemische ziekten, waarin hij de bestrijding van de gele koorts beschreef, waarvan hij als de ontdekker geldt.
Hij werd het eerste joodse lid van
de
American Philosophical Society. Hij keerde in 1795 terug naar Suriname en werd tot Doctor benoemd. Hij bleef
als publicist actief en schreef onder meer de tegen een Dordts anti-joods
pamflet gerichte Lettre
politico-theologico-morale
sur les Juifs. (Paramaribo,
ca. 1798).