Dat was bepaald geen kerst-tweet van een vredesduif

0
52

Graag wijs ik de bezoeker van dit weblog op de tekst die Karel D'huyvetters vandaag op zijn site "Spinoza in Vlaanderen" plaatste met als titel "Spinoza en genocide – TP9.13".

Hij doet dat n.a.v. een tweet die Wim Klever op Eerste Kerstdag rondbazuinde. Ook al had ik hem al enige malen gevraagd zijn tweets niet meer naar mijn mail-adres te zenden, kreeg ik deze toch toegestuurd. Hij moet dat met een soort sardonisch-satanisch plezier hebben gedaan. Om de kerstvrede te verstoren?

Zijn tekst luide aldus:  

No. 144 voor Kerstmis (bij uitzonderi​ng)
Genocide is vernuftige politiek, indien 'n overwonnen volk zich ondanks weldadige behandeling niet wil schikken in nieuwe situatie TP9/13.

Ik heb dit meteen m'n mailbox uitgegooid, er geen aandacht aan gegeven. Ik neem Wim Klever al een hele poos niet meer serieus. Af en toe ga ik nog wel eens naar zijn twitterpagina kijken en verbaas mij over datgene waarmee hij daar bezig is. Ik maak me er echter niet al te druk (meer) om en ga er vanuit dat hij er nauwelijks invloed mee heeft. Er zijn slechts 20 volgers. En daar hij zeer zelden Spinoza's naam in zijn berichten noemt, krijg je zijn tweets ook niet te zien als je 'Spinoza' op twitter ingeeft.

Heel anders ging Karel D'huyvetters ermee om. Hem had Klever die tweet ook gestuurd. Hij schrok zich wezenloos en maakte een hele studie van de betreffende passage. Vooral ook daar hij net onlangs de hele Tractatus Politicus had vertaald en op zijn site gezet en de betreffende passage op een andere manier had vertaald dan zoals Klever die leest.

Ik zat (dit tussen haakjes gezegd) erop te wachten tot hij die vertaling in een fraai vormgegeven PDF als totaalresultaat zou aanbieden, alvorens ik er in een blog naar wilde verwijzen, maar die totale eindredactie komt misschien niet?

Ik ga verder niet inhoudelijk in op Karels analyse van de tekst. Ik wil hier alleen mijn bewondering ervoor uiten – dat hij de vele moeite ervoor over heeft gehad. Hij ontpopt er zich als een echte Spinoza-deskundige mee. Overtuigend toont hij aan dat Spinoza uiteraard geen pleitbezorging van genocide in de schoenen geschoven kan worden. Het zou ook te gek zijn.