Dagblad Trouw heeft het weer helemaal goed gemaakt…

0
422


… vandaag heeft Trouw in de
bijlage de Verdieping een uitgebreid
artikel over Spinoza – over de aandacht die er in Nederland voor onze filosoof
bestaat: “Baruch Spinoza is helemaal hip.” Ik zal dadelijk mijn titel
verklaren; nu eerst iets over de inhoud. Het stuk staat sinds vanmiddag ook op de website van Trouw.

 


De opvallend grote illustratie van Anne Caesar van Wieren mag er
wezen: Spinoza in onze tijd.


Aanleiding voor het artikel is het symposium “De Casus Spinoza” dat
komende zondag in De Rode Hoed zal worden gehouden [cf. blog]. Aardig vind ik de rol van
Ronit Palache die de initiatiefneemster blijkt te zijn. Het was me al
opgevallen dat zij als privé persoon tussen de organiserende instellingen
stond: de Universiteit van Amsterdam/Hebreeuwse en
Joodse studies, Crescas Instituut voor Joodse Educatie en zij dus. Dat wordt nu
duidelijk uit dit artikel. Zij is traditioneel joods dus waarschijnlijk orthodox
opgevoed, is nu werkzaam bij uitgeverij Prometheus en had in 2011 een brief
geschreven aan de Portugees-Joodse gemeenschap met de vraag waarom de banvloek
tegen Spinoza nooit was opgeheven. Daarop kreeg ze nooit antwoord. Wij weten
uit Steven Nadler’s artikel "Judging Spinoza" in The Stone van 25 mei 2014, de opiniepagina van The New York Times voor
filosofen en andere denkers, dat opperrabijn Toledano van de Amsterdamse
Sefardische gemeente vier adviseurs om hun mening over de ban had gevraagd – en
dat het besluit was om wat die ban betreft alles te laten zoals het was [cf. blog en blog]. Enfin, Ronit Palache besloot toen dat symposium te organiseren, waarop onder meer opperrabbijn Toledo, Steven Nadler en Jonathan Israel zullen spreken.