Crescas publiceert vandaag video’s Symposium ‘de Casus Spinoza’

0
28


Constateerde ik in een blog van 2 februari nog “op de website van Crescas zijn
de video’s van de toespraken die gehouden zijn tijdens het symposium op 6
december 2015 over het al dan niet opheffen van de ban van Spinoza nog niet
verschenen” en zie: vandaag, drie dagen later heeft het
Joods Educatief
Centrum Crescas, één van de organisatoren van het symposium in De Rode Hoed in
Amsterdam, video’s van alle toespraken en de paneldiscussie op z’n
website gebracht. Ook zijn ze alle gisteren naar Youtube
gebracht. Spinoza-experts uit binnen- en buitenland lieten hun licht schijnen
over de vraag of het mogelijk is de ban op Spinoza op te heffen. En of dat
opheffen al dan niet wenselijk is.


Ik haal hier alleen de toespraak van de ‘aanstichster’ en
initiatiefneemster van het hele gebeuren, Ronit Palache, naar binnen. Haar
speech droeg de titel “Why you are here.”


Wie alles wil beluisteren is bijna zo'n drie uur bezig. Dus: herbeleef het symposium of wie er niet bij was: maak
hiermee uw eigen symposium.