Compendium grammatices linguae Hebraeae nu ook in het Tsjechisch

0
284


Anders dan in het Nederlands, heeft zich bij de talen (zoals het
Spaans en het Portugees) waarin Spinoza’s Compendium grammatices linguae
Hebraeae wél is vertaald, inmiddels ook het Tsjechisch geschaard. Vorig
jaar verscheen


Benedikt Spinoza, Kompendium
gramatiky hebrejského jazyka
. Academia, Praha 2015

        


 

De uitgeverstekst luidt m.b.v. de vertaalmodule van Google:

Het Compendium grammatices linguae Hebraeae is een van de
laatste werken van Benedictus Spinoza (1632-1677). Thematisch bouwt de filosoof
er verder in door op de zaken die hij in het Theologisch-politiek traktaat aan de orde
stelde; als een noodzakelijke voorwaarde voor elke discussie van theologische vragen
zag hij een grondige kennis van de brontaal. In tegenstelling tot wat gewoon
was, streeft hij naar een volledig seculiere en onafhankelijke benadering van
de Bijbel. Een opvallend kenmerk van het document: een taalkundige theorie van
het monisme. De leer van de woordsoorten zoals in Spinoza’s Hebreeuws gezien,
betreffen bijna uitsluitend namen en daarvan afgeleide producten. Thema’s zijn:
de oorspronkelijke perfectie van de taal, historisch-kritische toegang tot de
religieuze traditie, maar ook de fundamentele ontologische conceptie van de Nederlandse
filosoof, dit alles wordt gesynthetiseerd tot een nieuw geheel. Het bestuderen
van deze publicatie geeft de lezer een originele kijk op Spinoza's denken,
vooral met betrekking tot een aantal thema's uit de joodse traditie daarin. Het
vertegenwoordigt ook een interessante documentaire taalkunde van de 17e eeuw, die
in veel opzichten vergelijkbaar is met hedendaagse taalkundige projecten, of
het nu om een universele grammatica à la de Port-Royal school gaat of om
kunstmatige talen gemaakt op filosofische en logische gronden.

____________

Zie blog van 04-09-2014: Spinoza’s Compendium grammatices
linguae Hebraeae