Commissievergadering Centrumontwikkeling

0
32

centrumDinsdag 14 oktober 2006 gaat voor mij de boeken in als een belangrijke dag. Op de agenda van de commissie grondgebied stond eigenlijk maar 1 agendapunt: kernkeuzen centrumontwikkeling. Als verantwoordelijk portefeuillehouder mocht ik het voorstel van het college toelichten en promoten. Hoewel het wel een latertje werd (23:30 uur) was het resultaat iets om trots op te zjin: grote steun voor de voorgestelde keuzen. Hier ben ik erg blij mee. Met deze steun kunnen de volgende stappen in de centrumontwikkeling gemaakt gaan worden. Eerste stap hiertoe is de gemeenteraadsvergadering eind november 2006, waar het advies van de commissie van gisteravond bekrachtigd moet worden.