Commissie Ruimte praat over Centrum

Dinsdag 3 juli 2007 heeft de commissie Ruimte gesproken over de plannen rond de centrumontwikkeling. Onderwerp van bespreking was het door het college van B&W voorgestelde voorkeursmodel. Er waren ongeveer 200 belangstellenden naar het gemeentehuis gekomen. 26 van de huidige bewoners hebben gebruik gemaakt van het inspreekrecht om argumenten aan te dragen die de gemeenteraadsleden zouden kunnen gebruiken in de finale besluitvorming.