Column visie op duurzaamheid

duurzaamheidIn het afgelopen jaar heb ik in diverse columns al stilgestaan bij duurzaam bouwen. Ik ben er van overtuigd dat duurzaamheid een van de belangrijkste drijfveren wordt voor gebiedsontwikkelingen. Voor Barendrecht houdt dit in dat we voor de Centrumontwikkeling en onze laatste uitbreidingswijken Lagewei en Vrouwenpolder een duidelijke duurzame ontwikkeling voorstaan. Ook moet de overheid naar mijn mening een voortrekkersrol spelen, bijvoorbeeld bij de realisatie van maatschappelijk vastgoed zoals scholen en andere (gemeentelijke) gebouwen.

Wist u dat de gebouwde omgeving 60% van alle energie verbruikt? Hier ligt een belangrijke uitdaging, wetende dat onze huidige fossiele brandstoffen op termijn op raken en we in Nederland sterk afhankelijk zijn van de olieproducerende landen. Wat zou het toch mooi zijn als we bouwwerken konden realiseren die zelf energie opwekken uit zon en wind, zelf lucht en water zuiveren en omzetten in energie. Dergelijke gebouwen en woningen zijn in alle opzichten goed voor mens en milieu en kunnen winstgevend gebouwd worden, omdat ze op termijn besparen op exploitatie- en energiekosten.

Barendrecht liep bij de start van onze Vinex taakstelling in Carnisselande voorop als het gaat om duurzaam bouwen. Die voorsprong zijn we echter in de loop van het achterliggende decennium kwijtgeraakt. Het is nu tijd om deze achterstand weer in te halen. Hiervoor hebben we wel een heldere visie op duurzaamheid nodig. Het komende jaar gaan we diverse discussies en debatten voeren. Ik nodig u bij deze uit om hier uw bijdrage aan te leveren.