Column Sportconferentie

Het gemeentebestuur heeft sport hoog in haar vaandel staan. We zijn trots op onze sportverenigingen en sportaccommodaties. Ook hebben we dit jaar wederom veel in sportaccommodaties kunnen investeren. We willen het niveau van sportaanbod zowel op breedtesport als op prestatief ingerichte sport minstens handhaven. Het is erg jammer dat de basketbalvereniging zich genoodzaakt voelde om met haar topteams naar Rotterdam uit te wijken.

Het lijkt me goed om in dit kader op dit moment de aankondiging te doen van een Barendrechtse sportconferentie in het voorjaar van 2009. We zijn voornemens om samen met de sportraad, de sportverenigingen, de commerciële sportaanbieders en bedrijfsleven een conferentie te organiseren waarin de vraag centraal staat: “Hoe verbinden we de vraag en het aanbod van sport in Barendrecht aan elkaar?”.

Andere vragen die hier mogelijk een rol in spelen zijn:
Wat is de rol van topsport in relatie tot breedtesport?
Hoe is sport duurzaam te financieren?
Wat is de rol van het bedrijfsleven hierin?
Welke functie kan sport bieden aan wijkopbouw?

U ziet dat alle investeringen in de sport die we gedaan hebben en nog gaan doen in de komende jaren in een breder perspectief geplaatst worden. We zijn dan ook van mening dat deze investeringen het belang dienen van Barendrecht in zijn algemeenheid en de sport in het bijzonder. Zo proberen we met elkaar invulling te geven aan de ambitie die het gemeentebestuur heeft uitgesproken om in 2012 sportgemeente van het jaar te zijn.