Colleges "Joodse geschiedenis in de Nederlandse koloniën"

0
300


In samenwerking met de Illustere School van de UvA en het
Joods Historisch Museum gaat binnenkort weer een serie colleges van start in de
Wintersnoge:


Vanuit de Wintersnoge
naar de tropen –
Joodse geschiedenis in de Nederlandse koloniën


Een belangrijk gedeelte van de Nederlands joodse
geschiedenis ligt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Vanaf de 17e
eeuw vestigden zich daar Sefardische joden die afkomstig waren uit en nauwe
contacten onderhielden met de Sefardisch joodse gemeenschap in Amsterdam.
Vanuit de prachtige monumentale Wintersnoge, oud-auditorium van hun vermaarde
Talmud Torah school, zullen verschillende gespecialiseerde historici het gehoor
meenemen naar de joodse gemeenschappen in het zomerse Brazilië, Suriname en
Curaçao.