Cognitio mali cognitio est inadaequata – ‘het kwaad’ of ‘een kwaad’?

0
52

Aanleiding voor dit blog vormt een pregnante uitspraak die ik vandaag tegenkwam van de Franse filosoof Alain (= Émile-Auguste Chartier; 1868-1951) die in 1900 een boekje schreef Spinoza dat in 1946 nog eens opnieuw op de markt werd gebracht en daarna werd opgenomen in de Éditions Gallimard [Paris, 1949]:

 


              « Penser le mal, c'est penser mal »
              [Het kwaad denken, is slecht denken]

 

Het is duidelijk dat hij hier – uitleggend – een aardige vertaling geeft van hetgeen Spinoza in 4/64 even pregnant beweert: Cognitio mali cognitio est inadaequata.

 

Corinna Vermeulen vertaalt:

           De kennis van het kwade is inadequate kennis.

 

Zij kan gisteren dan wel beweren dat Henri Krop "erg hoogdravend” vertaalde, maar ik denk toch dat hij hier nauwkeuriger en met meer begrip van Spinoza vertaalde met:

 

 
           De kennis van een kwaad is inadequate kennis.