Citeer- en refereerwijze in de secundaire Spinoza-literatuur

0
344

Niet dat ik het geringste idee heb dat dit weblog op dit terrein ook maar iets vermag, toch breng ik graag de volgende suggestie van Wim Klever onder de aandacht van de bezoekers van dit weblog (u bent gemiddeld met tussen de 80 en 110 per dag).

Over het citeren van de werken van Spinoza is internationaal een behoorlijke consensus ontstaan:

E     = Ethica
KV   = Korte Verhandeling

TIE  = Tractatus de Intellectus Emendatione
TTP = Tractatus Theologico-Politicus
TP   = Tractatus Politicus
PPC = Renati Des Cartes Principiorum Philosophiae & Cogitata metaphysica
De laatste soms apart als CM

Wat betreft het verwijzen binnen een werk is er minder consensus. Daarover schreef Wim mij het volgende:

“Wie veel omgaat met teksten van Spinoza, heeft groot gemak van een korte maar duidelijke manier om bepaalde plaatsen aan te duiden. Daar ontbreekt het aan in de gangbare gebruiken, die alle omslachtig zijn. Je zult wel eens hebben gemerkt dat ik een methode heb verzonnen en aangewend om dat doel te bereiken. Daarin maak ik enkel gebruik van arabische cijfers en kleine letters voor aanduiding van df (definitie), ax (axioma), s (scholium), c (corollarium) eventueel gevolgd door een cijfer voor het tweede exemplaar ervan. Verder hanteer ik het schuine streepje (/) tussen het cijfer voor het deel van de Ethica en de propositie waar het om gaat. In Nederland heeft men deze gewoonte niet overgenomen, wel soms in het buitenland. Mijn gewaardeerde Spaanse collega Atilano Dominguez is daarmee zelfs verder gegaan dan ik had gedurfd. Hij heeft mijn methode toegepast in zijn vertaling zelf van de ETHICA, zoals je kunt zien in de bijlage.