Chronicon Spinozanum of Spinoza-jaarboek

0
27

titelpaginaAl vaker heb ik gewezen op het nut en belang van het digitaliseren van teksten door het DBNL. Onlangs trof ik er een bespreking aan door H.C. MULLER van het eerste nummer van Chronicon Spinozanum of Spinoza-jaarboek van de internationale Societatis Spinozana die in 1920 was opgerichte. Er zijn van 1921 tot 1927 in totaal vijf volumes verschenen.

De enthousiaste bespreking van dit eerste nummer verscheen in Den Gulden Winckel, Jaargang 21 (Hollandia-Drukkerij, Baarn 1922). [Hier].
Ik neem hier het eerste deel ervan over:

"HET is een gelukkig denkbeeld geweest van een aantal vereerders en vrienden van den Rijnsburger wijsgeer: een nieuw Spinoza-Jaarboek te doen verschijnen, waarvan het initiatief, zie ik goed, vooral van den grooten Spinozakenner Dr. W. Meyer, in samenwerking met W.G.v.d. Tak, is uitgegaan. Een jaar geleden ongeveer hebben dezen met anderen, hier en buitenslands, een Societas Spinozana opgericht, wier doel en statuten, alles in 't latijn, ons op blz. XIX-XXIV duidelijk worden meegedeeld.