Charlie Hebdo lijkt Spinoza goed te hebben begrepen

0
62

wat betreft de ontologie van de werkelijke agens…
de Dei actuosa essentia… of zouden ze teveel naar Pierre Bayle hebben geluisterd?