Charles S. Peirce (1839 – 1914) achtte de ‘geometrische orde’ van de Ethica "merely a veil over the living thought"

0
46

Eigenlijk is deze Amerikaanse pragmaticus, wiskundige, wiskundefilosoof, historicus van de wiskunde en natuurkundige, te groot voor een blog als dit. Ik hoef het gelukkig over zijn eigen filosofie niet te hebben en kan me beperken tot alleen zijn relatie tot Spinoza. Nu is daarover niet veel geschreven. Eigenlijk is er slechts één filosofe die zich diepgaand met die relatie heeft bezig gehouden: Shannon Dea. Zij schreef diverse artikelen over Peirce & Spinoza en promoveerde op dat onderwerp. Laat ik haar dat in haar eigen woorden zeggen: “I ended up specializing in early modern philosophy, and writing a seemingly improbable dissertation on the 19th-20th century American pragmatist Charles Sanders Peirce and the 17th century continental rationalist, Baruch Spinoza.” [Hier]

In haar speurwerk diepte ze een recensie van Peirce uit 1894 op over een uitgave van de Ethica waarin hij veelzeggende opmerkingen over Spinoza maakte, maar nog véél meer deed; eigenlijk kaapte hij een recensie om er belangrijke toelichtingen op zijn filosofie en op de relatie wiskunde-logica in weg te stoppen. Daarover schreef Dea “‘Merely a Veil Over the Living Thought’: Mathematics and Logic in Peirce’s Forgotten Spinoza Review.”