Carl Gebhardt (1881 – 1934) de Spinoza-geleerde veronachtzaamd?

0
314


De naam van deze Spinoza-geleerde is hier al vaak gevallen,
maar een eigen blog had hij tot heden niet. Ik heb het uitgesteld tot ik meer
over hem te weten kon komen. Dit wordt nog slechts een bescheiden bijdrage tot
de nauwelijks bestaande Gebhardt-kunde. Eigenlijk is het blog vooral bedoeld om
te wijzen op wat er van hem te vinden is op internet en om een paar
aanvullingen te geven op de paragraaf die Henri Krop aan hem wijdt in Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland
(2014). Goed dat hij die paragraaf aan hem besteedde, gezien de grote
verdienste die Gebhardt speciaal ook voor de Nederlandse Spinoza-receptie heeft
gehad.


Het is verbazingwekkend wat hij in een tamelijk kort leven,
hij werd slechts 53 jaar, allemaal m.b.t. Spinoza presteerde. En Spinoza was de enige niet met wie hij zich bezighield. Als je zijn grote
verdienste voor het Spinozisme overziet, is het opmerkelijk dat er – voor zover
ik weet – nog nooit een monografie aan hem is gewijd – of een symposium met vervolgens
een publicatie.

                 
Bij gebreke van een foto van hem hier zijn handtekening, genomen van een brief die hij 28 december 1930 schreef aan Henri Polak.