Borges over Spinoza – meester van de fantastische vertelkunst

0
32

Jorge Luis Borges.In vele blogs is het hier al over Jorge Luis Borges en zijn
interesse in en liefde voor Spinoza gegaan. Ik zal ze hieronder op een rijtje
zetten. De opzet van dit blog is 'slechts' om erop te wijzen dat het volgende prachtige
boek, dat niet eens bij books.google is in te zien, een jaar geleden in de zgn.
"Arcane Gnosis Library" als zomaar te downloaden PDF op internet is
gebracht:


W. H. Bossart, Borges and Philosophy. Self, Time, and
Metaphysics.
Peter Lang Publishing, New York, 2003 – [
PDF]


W. H. Bossart is Emeritus Professor of Philosophy at the
University of California, Davis. His fields of specialization include
metaphysics, aesthetics, German philosophy from Kant to Heidegger, and
contemporary French thought. He has published numerous articles in professional
journals, as well as a book, Apperception, Knowledge, and Experience (1994).


Je treft in het boek een aardige samenvatting aan van de
filosofie van Spinoza zoals Borges die zou hebben opgevat en dan vervolgens
vandaaruit uitgebreide toelichting op de twee gedichten over Spinoza die Borges
maakte.


Nogmaals, ik wil hier alleen maar op wijzen in de hoop dat
ook u, bezoeker van dit weblog, ervan kan genieten.