Boekadvies over Spinoza: "met voorzichtigheid te hanteeren, wegens de doctrien die het bevat."

0
23


Umbram fugat veritas


In de hoogtijdagen van de verzuiling was een belangrijk
hulpmiddel voor katholieken om te weten of een boek voor hen ‘moreel goed’ was
de adviezen af te wachten en te raadplegen. Bij Uitgeverij “Foreholte” te
Voorhout verscheen jaarlijks de JAARLIJKSCHE BOEKENSCHOUW waarin katholieke
uitgevers als J.B. Wolters, het St. Gregoriushuis, G. B. Van Goor Zonen’s U.M.
N.V., J. J. Romen & Zonen, P. Noordhoff, Desclée De Brouwer e.a. hun boeken
konden adverteren, maar waar het vooral ging om het verschaffen van korte
signalementen en beoordelingen (m.m.v. enige jezuïeten).


In verband met de herdenking in 1932 van het 300e
geboortejaar van Spinoza verschenen er dat jaar meerdere boeken over Spinoza. In
de DERTIENDE JAARGANG 1932 die liep van najaar 1931 tot najaar 1932, had men
dus wel wat te doen. Bij de
DBNL staat die Boekenschouw gedigitaliseerd. Ik kwam het
tegen daar  ik met Vloemans bezig ben. Ik heb
er de tekstjes over de boeken van dat jaar uitgeplukt. Men had het er maar druk
mee. Zie hoe Van Suchtelen kwalijk genomen werd dat hij een goedkope
bloemlezing met teksten van Spinoza op de markt bracht.