Blauwe Verbinding

Ondertekening samenwerkingscontract Blauwe Verbinding (foto: Arco v.d. Lee, Het Zuiden)De Blauwe Verbinding is een waterverbinding onder de A15 door met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit en recreatieve watermogelijkheden tussen het Zuiderpark in Rotterdam en de recreatiegebieden op het zuiden van het eiland IJsselmonde. Om deze verbinding te realiseren moeten vele partijen het eens zijn dat dit een goed idee is. Na bijna 2 jaar voorbereidingstijd was het op 26 augustus 2009 zover dat deze partners een handtekening konden zettten onder een samenwerkingsovereenkomst. Als initiatiefnemers zijn de gemeente Rotterdam en het waterschap Hollandse Delta aan zet. Gemeente Barendrecht is betrokken partij omdat de aantakkingen ten noorden en ten zuiden van de A15 over ons grondgebied gaan. Bovendien wordt ter zijner tijd de Heulweg als autoverkeersontsluiting weggehaald en vervangen door een waterverbinding met fietspad. Op de lange termijn zou men een doorgaande verbinding kunnen realiseren tussen het Rotterdamse zuiderpark en het in ontwikkeling zijnde Deltapoortpark op het zuiden van IJsselmonde. Er zal nog wel veel water door de Maas stromen eer dat dit zo ver is.