Benjamin de Casseres (1873 – 1945) zag zich van de koude kant met Spinoza verwant

0
361

In Philadelphia in een joods gezin van sefardische afkomst geboren Amerikaanse journalist en schrijver, die werkte voor vele dagbladen en magazines: columns, essays en commentaren – ook fictie, poëzie en kritische reviews.
Het onuitgegeven duizend pagina’s tellende manuscript van zijn autobiografie, Fantasia Impromptu, verblijft in de archieven van de New York Public Library.

Rond de eeuwwisseling trok hij naar New York waar hij voor tientallen kranten en tijdschriften schreef. En hij publiceerde vele boeken, wel 22, waaronder

Spinoza: Liberator of God and Man (1632-1932) [E. W. Sweetland, 1932 – 145 pagina's] en in The Smart Set van juni 1922 verscheen een schets van hem met de titel Sub Specie Eternitatus (sic). Niets van al zijn werk wordt nog herdrukt. Hij lijkt volkomen vergeten. Hoewel, tegenwoordig worden allerlei oude rechtenvrije werken weer heruitgegeven en zo bracht Kessinger Publishing 1 mrt. 2007 Spinoza: Liberator of God and Man 1632-1932 weer op de markt.

 

Hij was getrouwd met de schrijfster Adele “Bio” Terrill.

 

De familienaam stamt van Cáceres, de vroegere hoofdstad van de gelijknamige Spaanse provincie. Benjamin de Cassares mocht graag erover speculeren dat hij een aangetrouwde familierelatie met zijn held Spinoza had, namelijk via Samuel De Casseres, die trouwde met Spinoza’s jongste zus Miriam en later met Rebecca, rabbijn en schrijver werd en de grafrede hield voor zijn leraar de rabbijn Saul Levi Mortera die betrokken was bij de herem van Spinoza.