Bedragen en vakantiegeld AOW vanaf 1 januari 2008

0
421

euros.jpg picture by vgendDe AOW kent verschillende uitkeringsbedragen.
De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie.
Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.
Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 januari 2008. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen.
Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont….

Alleenstaande 
                      Met heffingskorting     Zonder heffingskorting

Bruto*                € 999,72                           € 999,72

Loonheffing         € 0,00                               € 156,83

Bijdrage Zvw       € 71,97                             €    71,97

Netto                 € 927,75                            € 770,92

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 14,86. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 53,68 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.