Bart Wallet in de Nederlands-joodse historiografie – "Jewish History & Yiddish Studies"

0
50

Spinoza in de Nederlands-joodse historiografie #2 Bart Wallet

Zoals een week geleden bleek, ben ik een serie begonnen over “Spinoza in de Nederlands.-joodse historiografie.” En het tweede blog brengt meteen al een anomalie: Bart Wallet. Hij hoort hier eigenlijk om twee redenen niet in thuis. De eerste is: hij is geen joodse historicus maar een protestants-christelijke. Hij is echter, wat toch wel opmerkelijk is, gespecialiseerd in Nederlands-joodse historiografie én als zodanig in de joodse wetenschappelijke wereld geaccepteerd, zoals zo dadelijk zal blijken.
Hij hoort hier om nóg een reden niet thuis, daar hij voor zover ik heb kunnen nagaan, nog niets over Spinoza schreef (ook niet waar dat wel zou hebben gekund; ik kom daar nog op). Toch heb ik een motief om wél een blog aan hem te wijden, namelijk doordat het wel interessant is te merken dat een niet-jood gespecialiseerd is in joodse geschiedschrijving. Ik vermoed dat het voor een christelijke wetenschapper extra moeilijk is om – in die omgeving – over Spinoza te schrijven (als hij dat al zou willen). Vooral niet doordat, zoals nog zal blijken, er door Nederlandse joodse geschiedwetenschappers nauwelijks (en indien wel, nauwelijks in positieve zin) over Spinoza werd en wordt gepubliceerd. Daarop kom ik later,  aan het eind van de reeks, uitvoeriger terug.