Bart Tromp (1944 – 2007) over "Spinoza: de woeste denker"

0
359

Deze te jong overleden socioloog, politicoloog en PvdA-ideoloog schreef in 1997 in Socialisme & Democratie ook een stuk “Spinoza: de woeste denker.” Onder auspiciën van de Bart Tromp Stichting werd in 2009 een selectie uit Tromps werk uitgegeven:

Bart Tromp, Geschriften van een intellectuele glazenwasser. De draagbare Tromp (Bert Bakker, 2009). Het ging om deels niet eerder gepubliceerde essays en artikelen van de erudiete schrijver en strijdbare columnist over: politieke denkers en ideologieën, processen van staatsvorming, de internationale politiek in verleden en heden, democratie en socialisme, de functies van politieke partijen, en vragen van kunst en cultuur.

Daarin ook dat stuk over Spinoza, waarvan ik nu ontdek dat het, net als het hele boek en vele stukken, op de website van de Bart Tromp Stichting te lezen staat.

[Eerste alinea] “Ik geloof niet dat er ooit – uitgezonderd Immanuel Kant – een filosoof heeft geleefd die zowel vanwege zijn denken als zijn leven zo'n respect afdwingt als Spinoza. Dat is evenzeer toe te schrijven aan zijn even indrukwekkende als soms raadselachtige filosofie, als aan de wijze waarop hij daarnaar leefde.”

[Laatste alinea] “Spinoza's Theologisch-politiek traktaat is zonder meer een wonder van denken en beschaving. Maar het is geen klassiek werk dat kan worden opgesloten in zijn historische context, evenmin als dat geldt voor De politieke verhandeling. Het zijn in hun thesen over recht en macht, vrijheid, pluralisme en democratie even verontrustende als actuele en inspirerende geschriften.”

Het is een samenhangende bespreking van een vijftal toen recent verschenen boeken van en over Spinoza. Lees hoe hij Wim Klever  gelijk en ongelijk geeft – het lijkt dit blog wel… [Zie hier]