Barend Graat’s ‘Spinoza’-schilderij weer bij de RKD…

0
55


… alleen betwijfelen ze daar dat het ‘een Graat’ is en
geloven ze niet dat het Spinoza voorstelt.


Na een maand afwezigheid werd op de website van de RKD vandaag de pagina met informatie over het ‘Graat-Spinoza’—schilderij weer teruggeplaatst
[
cf.]. Er
waren, naar verluid, ICT-problemen met het doorkrijgen van actualisering van de
bestandsgegeven op de website, maar die zijn nu kennelijk opgelost. De inhoud
van de pagina is dezelfde als die op 11 april 2016 één dag online te zien was
[cf. dit
blog]. Er zijn twee wijzigingen: nu wordt de afbeelding wel
getoond en aan literatuur is toegevoegd: A. Ribbens, 'Is-ie het of is-ie het
niet?', NRC Weekend, 16-17 April 2016, p. 24-25


Zo ‘gebeurt’ is weer eens iets. Ik herhaal hier nog eens
mijn grote verbazing over de gegeven informatie uit het
blog van 11 april:


•  Wat ik me niet kan voorstellen is dat Rudi Ekkart
("a renowned (art historical) specialist regarding the portraiture of De
Spinoza") de bijna 100 procent gelijkenis van dit portret met het zgn.
Wolfenbütteler-portret, zoals ik
gisteren [was 20 april] in een video heb laten zien, kan zijn
ontgaan. Dit blijft een zeer onbevredigend aspect van deze informatie. Het gaat
hier onbetwijfelbaar om een afbeelding van Spinoza! Dit kan niet zomaar worden
ontkend onder verwijzing naar zijn deskundigheid. Juist die grote bekendheid met
de Spinoza-iconografie zou een lichtje hebben moeten doen opgaan.  Dit
schreeuwt om een nadere verklaring.


Als je de linkerhelft uit het (gespiegeld
weergegeven) Graat-portret naast de
rechterhelft uit het Wolfenbütteler portret plaats: wat een
sprekend beeld van Spinoza geeft dat. Hoe is dan nog twijfel mogelijk?