Bach en Spinoza – ook dr. Antoon Vloemans maakte een vergelijking tussen hen

0
45


Hoewel er geen snippertje evidentie voor bestaat dat Bach
ooit van Spinoza gehoord heeft, het feit dat ze ongeveer in dezelfde culturele,
historische en kunsthistorische periode [de Barok] leefden, en vooral ‘het mathematische’
dat in beider werk sterk herkenbaar is, maakt dat er zo af en toe een studie
verschijnt die een vergelijking van beiden maakt. Binnenkort gebeurt dat weer: zo
zal de eerste lezing die zal worden gegeven op maandag 7 december a.s. op het XIIº
Coloquio Internacional Spinoza 2015 in Córdoba, Argentinië, Spinoza en Bach
vergelijken [cf.
PDF].


Rafael Cataneo Becker: “As formas e o inesperado: sobre
Spinoza e Bach.” [De vormen en het onverwachte: over Spinoza en Bach].


De Turk Ulus Baker heeft zich met een blog "Bach ve Spinoza" [Bach en
Spinoza] bezig gehouden. [
Cf.]


In mijn blog “Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) in verband
gebracht met Spinoza” schreef ik over de meest diepgaande verhandeling in dezen
van John Butt, “'A mind unconscious that it is calculating'? Bach and the
rationalist philosophy of Wolff, Leibniz and Spinoza”, in idem (Ed.), The Cambridge Companion to Bach.“
Er
volgde daarna nog 't
blog “Spinoza met Bach in verband gebracht”


Ook dr. Antoon Vloemans, zo blijkt, vergeleek Spinoza en Bach.


Een jaar geleden had ik een reeks blogs over Antoon
Vloemans (1898 – 1982), de Vlaamse, in Nederland werkzame filosoof en filosofie-historicus
die veel boeken schreef en ook drie over Spinoza [hier het
laatste blog, waarin links naar de andere te vinden zijn].