B.A.G. Fuller (1879 – 1956) schreef "A Spinozistic Fancy"

0
345


De filosoof Benjamin Apthorp Gould Fuller zoals zijn
volledige namen luidden, was toch bekender en is makkelijker te vinden onder z’n
afkortingen. Hij ontving zijn middelbare onderwijs aan Roxbury Latin School in
Roxbury, Massachusetts, studeerde en behaalde zijn B.A., A.M. en Ph.D. aan Harvard
University in 1900, 1902 en 1906. Z´n dissertatie The problem of evil in Plotinus, verscheen in 1912 [cf. archive.org]. Hij doceerde
aan Harvard van 1906 tot 1910. In 1910 maakte hij een wereldreis waarin hij Kashmir
bezocht, Noord- en Centraal India, Assam, Burma, Java en Japan. Hij deed dat op
z’n gemak en “came to the realization that life is much too short to hurry.”
Tijdens WOI werd hij infanteriekapitein en verbonden aan de staf van General
Tasker H. Bliss.


In 1923 verscheen zijn History of Greek Philosophy, Thales to
Democritus
[archive.org] en in 1924 werd hij hoogleraar aan de Graduate School of the
University of Cincinnati, en van 1933-1941 hoogleraar filosofie aan de University
of Southern California.


In 1938 verscheen zijn A History of Philosophy. In 1945
verscheen een Revised Edition, waarvoor de hoofdstukken over Plato, Aristoteles,
Spinoza herschreven die over Kant en Hegel sterk ingekrompen en dat over Nietzsche
van 2 tot 12 pagina´s werd uitgebreid.


Hoe grappig en laconiek hij kon schrijven blijkt b.v. uit
zijn “The Messes Animals Make in Metaphysics” [in: The Journal of Philosophy – Vol. XLVI, no 26, 22 december 1949]
over de houding van mensen en vooral filosofen t.o. dieren. Daarin lezen we
over Spinoza: