Antonio Negri’s ‘Spinoza et nous’ op komst

0
353

Voor volgende week, tijdens het 6de Internationaal Marxcongres dat van woensdag 22 september 2010 tot zaterdag 25 september 2010 in Parijs zal plaats vinden, heeft het Vlaams Marxistisch Tijdschrift een werkgroep georganiseerd over “Negri en Spinoza” met als sprekers Sonja Lavaert, André Mommen en Miriam Van Reijen [zie dit blog]

Ik zou, ook als ik voldoende het Frans zou beheersen, er toch niet heen hoeven, daar ik helemaal niks met Antonio Negri heb. Ik heb meerdere pogingen gedaan om iets van hem op te steken, maar krijg telkens weer het gevoel dat hij onnodig ingewikkeld doet en erg overschat wordt. Zodat ik het zonde van mijn tijd vind er aandacht aan te besteden, hoewel ik The Philosophy of Antonio Negri. Revolution in Theory (Edited by Timoty S. Murphy & Abdul-Karim Mustapha, 2007) in huis heb gehaald… *)

L Anomalie sauvageToch ben ik bereid hier te melden dat na het uitkomen in Franse vertaling van L’Anomalie Sauvage. Puissance et pouvoir chez Spinoza (1982) en Spinoza subversif (2002) op 14 oktober a.s. bij het Franse Éditions Galilee een nieuw boek van Antonio Negri verschijnen: Spinoza et nous. [Hier]