Anton L. Constandse (1899 – 1985) vrijdenker over Spinoza

0
343

Anton Constandse

Was een bekende Nederlander, door velen gewaardeerd, hoewel hij standpunten bracht die niet iedereen kon navolgen; maar hij deed dit altijd zakelijk en weloverwogen.
Z’n opleiding bestond uit middelbare aktes Frans, verder was hij vooral een selfmade man. Hij werd pleitbezorger van anarchisme (dat hij als een speciale vorm van liberalisme zag), pacifisme (waar hij op terugkwam), atheïsme en vrijdenkerij. Van 1945 tot 1964 was hij hoofd buitenlandredactie van het Algemeen Handelsblad. Ook was hij politiek commentator bij de VPRO. Hij schrijf onder meer voor het Humanistisch Verbond, De Vrije Gedachte, De Gids, De As, De Vrijdenker, Verstandig Ouderschap (het tijdschrift van de NVSH) en Mens en Wereld.

Tussen Grondslagen van het atheïsme (1926) en Grondslagen van het anarchisme (1936) schreef hij Spinoza en het atheïsme (1932) ter herdenking van de 300e geboortedag van Spinoza.

Het werd tijd dat ik eens een blog wijdde aan deze vrijdenker die ook over Spinoza schreef. Lang geleden was ik al eens een afbeelding van de cover van zijn brochure over Spinoza en het atheïsme tegen gekomen, maar over de tekst ervan beschik ik pas sinds onlangs David Bakker deze scande en op de website van het vrijdenkersforum plaatste. Aan de achterzijde staat: "Uitgave Hoofdbestuur "De Dageraad", Afdeling Boekhandel, Postbus 793, Postrekening 141226, Amsterdam" –  [PDF]

Het is moeilijk samen te vatten waarover Constandse schreef, want hij was een veelschrijver over anarchisme, humanisme e.d. Hij schreef politieke commentaren. Ik heb dat alles niet gelezen en houd dit blog bescheiden bij zijn bescheiden Spinoza-werk.