Ameldonk Blok of Block (c. 1651 – 1702) Wat weten we van zijn bewondering voor Spinoza?

0
330


Blok was an admirer of Spinoza and a friend of the German
philosopher Ehrenfried Walter von Tschirnhaus (1651 – 1708), aldus vat Rienk
Vermij in 2012 (in: Eric Jorink &
Ad Maas, zie onder) zijn studie uit 1988 samen. Voor dat tweede, vriendschap met
Tschirnhaus, bestaat genoeg evidentie, maar zou het niet kunnen zijn dat Vermij
hier zijn relatie tot Spinoza wat overdreef? Want het enige ‘wapenfeit’ is
eigenlijk dat Blok aan Petrus van Gent, met wie hij toen nog bevriend was,
voorstelde om samen de Ethica te gaan lezen.


Daaraan is nu een
tweede wapenfeitje toegevoegd: Blok was in het bezit van een exemplaar van de Tractatus
theologico-politicus
,
zoals onlangs werd ontdekt en enthousiast
getwitterd door The Spinoza Web i.o. –
cf. en cf.)

Je kunt echter niet stellen dat Henri Krop in wiens Spinoza-icoon-boek
Blok’s naam niet voorkomt, iets gemist heeft. Dat Blok zich met Spinoza heeft
bezig gehouden en interesse in diens filosofie had kun je wel zeggen, maar of
hij bewonderaar van Spinoza was of – wie weet – zelfs spinozist… daarvoor zou
je toch méér moeten vinden. N.a.v. die tweets ging ik op internet eens op zoek
naar deze Blok.*