ALS IK KON TOVEREN

0
19

Ik ben een dromer. Gisteren was het weer zover. Ik droomde dat Minister-President van dit land was. Net toen ik de regeringsverklaring wilde afleggen werd ik wakker. Ik bedacht me dat Nederland wellicht beter af zou zijn met mij dan Balkenende. Ik ben dan nu ook druk doende om een regeringsprogramma te schrijven, en me verkiesbaar te stellen voor de tweede-kamer verkiezingen.
Enkele speerpunten uit mijn concept-partijprogramma:

**Alle ministerposten worden ingevuld door kinderen in de leeftijd  van 8 tot 12.
 
**Alle Psychiaters gaan een jaar, vanwege deskundigheidsbevordering, in de bouw werken. Evaluatie vind plaats na één jaar door de minister van Volksgezondheid. Bij onvoldoende blaren wordt er een jaar deskundigheidsbevordering aan vast geplakt.

**
Sinterklaas, Carnaval, Kerstmis en Pasen worden het hele jaar door gevierd.

**
Het betaald voerbal in Nederland wordt voor de duur van 2 jaar stop gelegd. De vrijkomende gelden worden oa gebruikt om nieuwe avonturen van Pipi Langkous, Flipper en Rin tin tin te verfilmen.

**
Het beroep van manager wordt per onmiddelijke ingang afgeschaft, ook andere inhoudsloze en geldverslindende, en dus economie-ondermijnende, activiteiten worden ter dicussie gesteld. Een projectgroep van 8-12 jarigen zal een advies uitbrengen dat bindend is voor heel Nederland.

**
Tot hun zevende levensjaar gaan kinderen niet meer naar school. Moeders en vaders gaan kinderen weer opvoeden, zoals dat in een ver verleden ooit ook gebeurde.

**
Oorlogen worden verboden door de minister van Vrede. Het leger wordt  afgeschaft. De vrijgekomen gelden worden gebruikt om meer speeltuinen te bouwen. De eerder genoemde projectgroep van 8-12 jarigen zal, inzake deze kwestie, een beleidsplan schrijven.

**Iedereen wordt verplicht om minstens eenmaal per jaar verliefd te worden. Lukt dit niet dan wordt betreffende burger verplicht tot een inburgeringscursus.

Wie van jullie wil mee denken en heeft nog rigoreuze actiepunten, die  mijn concept-regeerprogramma inhoudelijk nóg sterker maken? Ik heb gesproken….

_______________________________________________________