Alkmaarse gemeenteraad bezien vanuit Spinoza’s politieke filosofie

0
457

D66 Alkmaar organiseert politiek café.

Thema: Politieke filosofie van Spinoza en een doorkijk in de lokale Alkmaarse Raad door raadslid René de Boer.

Niet alleen staat de Nederlandse filosoof Spinoza uit de 17de eeuw op het oude briefje van duizend gulden, ook nu nog is de belangrijkste wetenschappelijke prijs de Spinozapremie. Recent onderzoek (J.Israel) verdedigt dat Spinoza intellectueel DE Architect is van de Verlichting. De Verlichting is de cultuurperiode in de geschiedenis waarin het gebruik van de rede ook verlichting moest brengen. Het stond voor bevordering van de wetenschap en intellectuele uitwisseling; het was tegen bijgeloof, intolerantie en misbruik in de kerk en staat.

Spinoza heeft ook een politieke filosofie. Op woensdag 14 maart om 20.00 wordt hier in De Vestibule door D66-raadslid René de Boer nader op ingegaan. De basis hiervan ligt in de menselijke natuur, de kern van zijn politiek is samenwerking en uiteindelijke doel is de vrijheid. Hiermee is Spinoza nog steeds hyperactueel!

Het is niet alleen theorie deze avond. Met behulp van de centrale begrippen en stellingen vanuit het denken van Spinoza kunnen we samen kijken in hoeverre het nog zeggingskracht heeft over locale actuele kwesties in de Alkmaarse raad. Het gaat er bij Spinoza om dat we de menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen! De zaal in De Vestibule is open om 19.45 uur. Een ieder krijgt ook nog twee consumpties betaald door D66! Doen zou ik zeggen. De lezing begint om 20.00 uur, einde -inclusief discussie- is 22.00. Adres: Vestibule, Ritsevoort 12, 1811DN, Alkmaar.

[Bron: Groot Alkmaar Dichtbij – website D66Alkmaar]

Ik ben benieuwd of het om dezelfde René de Boer gaat die af en toe reageert op dit weblog. Zo ja, dan wens ik hem hier een grote opkomst en een succesvolle avond toe.