Alexander Douglas bestrijdt (in kielzog van Eric Schliesser) dat Spinoza naturalist was

0
298


Het NDPR-review van het boek van Elhanan Yakira, Spinoza and the Case for Philosophy [Cambridge
University Press, 2015] waar ik eergisteren ineen
blog op attendeerde, was van Alexander X. Douglas die, waarop
ik eveneens attendeerde, het boek schreef Spinoza
and Dutch Cartesianism
, dat in februari van dit jaar bij
OUP
verscheen. Ik wijs hier tevens op zijn interssante tekst, "Do we choose what we believe?" die  op 19 mei 2015 op OUP's blog werd geplaatst.


In of na de periode waarin Douglas met dit boek bezig was,
schreef hij, waar ik vanmiddag achter kwam, ook een artikel waarin hij de vraag
aan de orde stelde of Spinoza wel als naturalist kan worden gezien:


Alexander Douglas, “Was Spinoza a Naturalist?” In: Pacific Philosophical Quarterly, (2014)
[
PDF]


Het komt er uiteraard op aan wat je filosofisch onder een
naturalist verstaat – welke criteria je daarvoor hanteert. Het interessante is
dat Douglas zowel ingaat op het hedendaagse debat over wat wetenschap is, als
op hoe daarover in de Vroeg-moderne tijd werd gedacht.


Zeer interessant stuk om te lezen. Ik ga z’n betoog niet
navertellen – verklap alleen zijn conclusie: