Afscheidscolloquium bij emeritaat Prof. Herman De Dijn

0
28

 Colloquium Spinoza and Hume on Religion

Naar aanleiding van het emeritaat van professor Herman De Dijn wordt op donderdag 16 oktober en vrijdag 17 oktober 2008 een colloquium georganiseerd, met als centraal thema: Spinoza and Hume on Religion.

Spinoza and Hume on Religion

 Gedurende de acade-mische loopbaan van Herman De Dijn speelden twee filosofen de hoofdrol in zijn onderwijs en onderzoek: Baruch Spinoza en David Hume.

Vanuit zijn interesse voor het fenomeen van de moderniteit, ging De Dijn zich ook verdiepen in centrale facetten van de postmoderne cultuur, o. m. in de betekenis en de rol van religie in de hedendaagse, seculiere samenleving.

Het doel van dit colloquium is enkele academici die Spinoza en Hume bestuderen, waaronder oudstudenten van De Dijn, de mogelijkheid te bieden om de visie van beide auteurs op religie opnieuw te bekijken en de relevantie ervan na te gaan voor ons huidige verstaan van dat fenomeen.

De lezingen zijn gratis bij te wonen, maar om organisatorische redenen dient men in te schrijven vóór 1 oktober 2008.
Er is deze aparte website voor geopend, waarop men zich ook kan inschrijven [hiervan deze informatie overgenomen].