Adolph Ernst Kroeger (1837 – 1882) liefhebberde ook in Spinoza

0
579


A. E. Kroeger werd geboren in Schwabstedt (Schleswig-Holstein).
Z’n vader was evangelisch priester die toen Adolph elf was met z’n gezin in
1848 verhuisde naar de VS, waar zij zich vestigden in Davenport (Iowa) in een
zgn. ‘Lateinische Kolonie’ zoals Duitse immigranten in de 1840-iger jaren, die
zich omschreven als "Freidenker" en "Lateiner”, ze vormden om
elkaar Duitse literatuur, filosofie, wetenschappen, klassieke muziek en Latijn
bij te brengen [cf.
wiki]. Daar ontving Adolph Ernst dus een gedegen opleiding.
Hij werd vertaler en schrijver die veel deed om de Duitse literatuur bekend te
maken in Amerika. Hij begon bij een bank, maar nadat zijn vader in 1857
gestorven was, trok hij naar New York City, waar hij zich voor drie jaar als
vertaler aan de New York Times verbond. Gedurende de Civil War diende hij in de
staf van Gen. Frémont.

     
  Zijn handtekening op zijn loyaliteitsverklaring van 12 jan. 1867 [cf.]

Daarna vestigde hij zich in St. Louis, waar hij
journalistiek (o.a. als correspondent New York Times) en politiek actief was,
maar z’n levensroeping was filosofie. Hij maakte vertalingen van Fichte (Science of Knowledge – Philadelphia,
1868; Science of Rights, 1869), Kant
en Leibniz, en schreef talrijke essays voor tijdschriften, veel over Duitse
literatuur. [Zie hier bij
archive.org veel van zijn werk gedigitaliseerd]. Hij stierf
in St. Louis (Missouri). [Cf.
wiki]


In 1875 verscheen van hem een lang artikel over Spinoza


A. E. Kroeger, “Spinoza.” In: The Journal of Speculative Philosophy [Volume: 9, 3 [1875], p.
363-393 – (niet 263-293, zoals de Duitse Spinoza-bibliografie geeft)* –
archive.org].


Uit het slot maak ik op dat hij enigszins geëxalteerd raakte
en zo wellicht Spinoza niet helemáál begreep (of ik zelf heb er nog onvoldoende
van begrepen en moet nog veel studeren…]. Hij zal behoorlijk door Fichte e.a.
beïnvloed zijn, en dan krijg je dit (ik geef hier het slot van dat artikel):