Achter de geometrische methode

0
336


Pas nu heb ik het boekje van Edwin Curley ter hand genomen
en gelezen: Behind the Geometrical Method.
A Reading of Spinoza’s Ethics
[Princeton University Press, 1988). Jaren
geleden heb ik boekje aangeschaft, maar liet het sindsdien ongelezen in de
boekenkast verkommeren – andere dingen gingen steeds voor. Gek toch wel,
terwijl ik i.h.a. zeer gretig ben om zoveel mogelijk Spinozana tot mij te nemen
en ik nieuwe aanwinsten tamelijk snel tot mij neem, liet ik dit almaar staan,
ook al viel mijn oog er vaker op. Het zal het ‘Geometrical Method’ in de titel
geweest zijn die bij mij tot een ‘nog even niet’ leidde, waarbij ik het veel
belovende ‘behind’ over het hoofd zag. Zoiets moet het geweest zijn.


Enfin, ik heb nu dan eindelijk kennis genomen vaneen heel
fraai boekje. Het is ontstaan uit lezingen die Curley in mei 1984 op
uitnodiging van Yirmiahu Yovel aan de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem gaf.
Hij had zich goed gerealiseerd dat hij voor een publiek van overwegend niet-specialisten
zou spreken, maar ook de deskundigen wilde hij wel bedienen; en dat laatste
deed hij vooral via de uitvoerige eindnoten. De noten tellen 33 bladzijden in
kleinere letter, tegen de tekst zelf (afgezien van het later toegevoegde voorwoord)
132 bladzijden, zodat die noten bijna de helft van de omvang van de hoofdtekst
uitmaken.
De drie lezingen, nu hoofdstukken, kregen de opbouw van de KV die ook in de Ethica nog wel terug te vinden is: over God,
over de mens en over ’s mensen welzijn.