‘Absolute Democracy’ – knutselen met Spinoza

0
54

Je komt regelmatig beschouwingen tegen over ‘absolute democratie’. Meestal wordt daarbij verwezen naar Antonio Negri en Michael Hardt die voor hun onderbouwing van de notie ‘Absolute Democracy’ zouden hebben teruggegrepen op Spinoza en met name het 11e hoofdstuk van de Tractatus Politicus. Ik heb Negri wel meer betrapt op manipuleren met woorden uit Spinoza’s werk, zoals wat hij presteerde met ‘multitudo’.

Dat 11e TP-hoofdstuk begint met een sterke openingszin: „Transeo tandem ad tertium et omnino absolutum imperium, quod democraticum appellamus.” Willem Meijer vertaalt dat met: “En zoo kom ik ten slotte tot den derden en meest volmaakten regeeringsvorm, dien wij Volksregeering noemen.”
Wolfgang Bartuschat vertaalt: “Ich gehe nun endlich zur dritten Form des Staates über, zu derjenigen, deren Regierungsform ganz und gar uneingeschränkt ist, die wir Demokratie nennen wollen.”