Aantal AOW’ers over grens neemt toe

0
294


 Een op de elf AOW-uitkeringen gaat naar het buitenland. In de afgelopen tien jaar is het aantal in het buitenland woonachtige AOW’ers toegenomen met circa 100 duizend tot 237 duizend.

De trend is opwaarts’, zegt Michiel Vergeer van het CBS. ‘Maar het is lastig te voorspellen hoe sterk die stijging is. De afgelopen jaren is het aantal AOW’ers in het buitenland veel harder gestegen dan het totale aantal AOW’ers’. Het afgelopen decennium klom het percentage AOW-uitkeringen die naar het buitenland gaan van 6 naar 9 procent van het totaal….

De AOW’ers in het buitenland zijn ruwweg te verdelen in drie groepen: teruggekeerde gastarbeiders, ‘grenswerkers’ en geëmigreerde Nederlanders. Vooral gastarbeiders uit Spanje en Turkije zijn in de jaren zestig en zeventig naar Nederland gekomen en na verloop van tijd weer teruggekeerd naar hun geboorteland. De geëmigreerde Nederlanders zijn te verdelen in degenen die in de jaren vijftig en zestig naar de VS, Canada en Australië togen en de pensionado’s die de afgelopen jaren neerstreken in Duitsland, België, Spanje en Frankrijk. Goedkopere huizen waren meestal de aanleiding om naar Duitsland of België te vertrekken. Frankrijk en Spanje en sinds enkele jaren ook Turkije zijn in trek vanwege het betere klimaat.