Een dissertatie over de geschiedenis van het idee Causa sui

0
1001

In 2012 had ik een reeks Blogs over het niet eenvoudige begrip
causa sui [cf. hier
een overzicht
ervan]. N.a.v. het vorige blog ontdekte ik dat op internet een dissertatie
staat van Desislava Parashkevova, waarin zij een nóg uitgebreider historisch onderzoek
verrichtte, waarin zij terugging naar Plato, en een hoofdstuk 5 heeft over Leibniz’s
Monadic Self-Causation and Spinoza’s Self-Caused God-Substance  [p. 135] – met daarbinnen de paragraaf “Spinoza’s
Self-Caused God-Substance and the Problem of Ideality for Its Finite Modes [p.
168]. Het lijkt me nuttig deze informatie hier in een blog door te geven.

Desislava Parashkevova, A
conceptual history of the idea of self-causation: from Plato's forms to Hegel's
concrete universal
. 2015-09-29 [Cf.]