Coenraad van Beuningen (1622 – 1693) zou Spinoza op z’n sterfbed bezocht hebben

0
828

In het Huis met de Bloedvlekken [Amstel 216, Amsterdam] werd
oud-burgemeester Coenraad van Beuningen krankzinnig. Hij schreef met zijn eigen
bloed raadselachtige tekens op de buitenmuren die ook nu nog zichtbaar zijn.
Daarover verscheen vandaag een artikel op de website van de gemeente Amsterdam: “Geld,
waanzin en een slecht huwelijk: het Huis met de Bloedvlekken.” Al eerder was er
een stukje op gepubliceerd over dat Huis met de Bloedvlekken. [Cf.] Ook Geert Mak gaf een gastcollege en schreef uitgebreid
over “De smarten van Coenraad van Beuningen.” [Cf.]

 Coenraad van Beuningen was een Nederlandse diplomaat en meermalen
burgemeester van Amsterdam. Hij was een kleurrijke, invloedrijk figuur met een zeer
grote belangstelling voor filosofie en theologie – hij sympathiseerde met ideeën
van de Quakers en voelde zich aangetrokken tot Collegianten. Hij was secretaris
van Hugo de Groot (1642) en deed tal van diplomatieke missies voor de
Nederlandse Republiek. Volgens wikipedia
voelde de ascetische Van Beuningen zich aangetrokken tot Spinoza. Je ziet hem
ook als vriend en/of beschermer van Spinoza opgevoerd worden. Je vindt er
weinig over. Klever noemt in Mannen rond
Spinoza
Van Beuningen niet. Meinsma heeft wel e.e.a. over Van Beuningen, maar
schrijft heel onspecifiek: “Ook den goeden Coenraad van Beuningen, bekend en
bevriend met al wat zijn tijd aan geleerds en uitstekends opleverde, die,
belangeloos als weinigen, immer gereed stond de beurs te trekken voor wie hulp
nodig had, en allerlei groote en kleine ketters de hand boven het hoofd hield,
behoorde tot Spinoza’s vrienden.” [Spinoza
en zijn Krin
g, p. 335]. Misschien is dit wel de magere bron van de
bekendheid met die vriendschap? Het Spinoza Web schrijft: