Nog eens: ‘Spinoza: de Brieven over God’

0
527

Paul Delfgauw van de website "Van Goden en Mensen" heeft vandaag een blog: ‘Dichter bij Spinoza kun je niet komen’ [cf..]
Aanleiding is de eerdere enthousiaste bespreking door godsdienstfilosoof en theoloog Taede A. Smedes van

Spinoza: de Brieven over God. Uit het Latijn vertaald en toegelicht door Karel D’huyvetters [Uitgeverij Coriarius, 2016, 253 blz.,ISBN 9789082602104]

Smedes vindt dit boek niet alleen vanuit historisch oogpunt interessant maar in de brieven wordt gewoon godsdienstwijsgerige reflectie op hoog niveau beoefend.

______________ 

Spinoza: De Brieven over God – boekbespreking van 18 aprl 2017 door Dr. Taede A. Smedes [cf.]

Voor mijn besprekingen zie:
blog van 27-12-2016: 'Spinoza: de Brieven over God' – een gouden vondst

blog van 29-12-2016: 'Spinoza: de Brieven over God' – een gouden vondst 2
[waarin enige kritiekpunten]

Voor bestellen vn het boek zie deze pagina van Spinoza in VLaanderen