Spinoza en compassie – verwaarloosd aandachtspunt van Spinoza´s sociale theorie

0
76

In de reader, als ik die zou mogen samenstellen m.b.t.
Spinoza’s Sociale Theorie[cf. vorige blog], zou zeker ook een artikel dienen te worden
opgenomen over Spinoza´s opvattingen over het
sociale contract
. Ik denk daarvoor aan:

Don Garrett, “Promising” ideas:
Hobbes and contract in Spinoza’s political philosophy. In: Yitzhak Y. Melamed
& Michael A. Rosenthal (eds.), Spinoza's
'Theological-Political Treatise': A Critical Guide.
Cambridge University
Press, 2010, pp. 192 – 209 [PDF]

Voorts zouden zeker aan de orde moeten komen de sociale aspecten van de taalontwikkeling,
zoals Lev S. Vygotsky, over wie ik onlangs weer twee blogs had, die vanuit
Spinoza ontwikkelde [cf. blog]. En zeker een artikel over Spinoza over opvoeding en onderwijs [cf. daarover dit blog]

Ook hoort daarin een artikel (de reader begint
langzaamaan gestalte te krijgen) over Spinoza
en compassie
ofwel – daar de term compassio (mededogen, medeleven, medelijden)
bij Spinoza in het geheel niet voorkomt, maar ‘t begrip en ‘t verschijnsel wel
– vergelijkbare termen als: sympathia, commiseratio, misericordia. Als naast compassio ook het woord comactio zou bestaan, zou Spinoza dat naar
mijn overtuiging zeker gebruikt hebben.