Steven Nadler heeft weer een boek over Spinoza in de maak

0
405

Hier en daar is een aankondiging te vinden van het volgende boek dat al in mei 2016 zou verschijnen, maar er nog niet is:

Steven Nadler, Spinoza and the Transformation of Jewish Rationalism: Reason and Happiness. Cambridge University Press, [31 May 2016 vlgs Bookdepository en books.google; Amazon geeft nog geen datum en CUP geeft nog helemaal niets]. 

In de laatste alinea van het door Steven Nadler geschreven hoofdstuk 8. "Virtue, reason, and moral luck: Maimonides, Gersonides, Spinoza,"in: Steven Nadler (Ed.), Spinoza and Medieval Jewish Philosophy, Cambridge University Press, 2014, p. 152 – 176, komen we – daar wijst google.books ons op – de passage "transformation of Jewish rationalism" tegen. Ik haal die slotalinea hier naar binnen: ze geeft een idee van wat hij bedoelt.