2bserius worstelt met de God van Spinoza

0
39

Al eerder heb ik er in een blog op gewezen hoe een aantal personen met behulp van Youtube-filmpjes serieus in het openbaar aan het filosoferen zijn – vaak in reactie op elkaar. Blog van 12 okt. 2009: De YouTube Spinoza. Het is alles niet te volgen –  zou een eeuwig leven vergen.

2bseriusZo stootte ik onlangs weer eens op een jonge Engelse die als Youtube-naam 2bserius koos. Ze gaf deze beschouwing de titel: Free Thought and "god". Daarin reageert ze op prof. Corey Anton, een van de actieve Youtubosofen. En ze leest (en kan zich -begrijpelijk- niet vinden in) een passage uit een artikel van Christof Koch, waarvan de tekst, licht aangepast, ook te vinden is in zijn: Consciousness. Confessions of a Romantic Reductionist. Ik citeerde diezelfde passage in mijn blog van 16-4-2012:

"I do believe that some deep and elemental organizing principle created the universe and set it in motion for a purpose I cannot comprehend. I grew up calling this entity God. It is much closer to Spinoza's God than to the God of Michelangelo's painting. […]
The pioneering generation of stars had to die in spectacular supernova fashion to seed space with the heavier elements necessary for the second act of creation— the rise of self-replicating bags of chemicals on a rocky planet orbiting a young star at just the right distance. The competitive pressures of natural selection triggered the third act of creation— the accession of creatures endowed with sentience, with subjective states. As the complexity of their nervous systems grew to staggering proportions, some of these creatures evolved the ability to think about themselves and to contemplate the splendidly beautiful and terrifyingly cruel world around them.”