Binnenklimaat meten

0
2255
mensen in een huis

Het lijkt soms wel dat hoe meer onderzoek wetenschappers doen, hoe meer zaken ze ontdekken die gevaarlijk zijn voor mensen. Dat geldt ook voor waterstofsulfide. Tot voor kort kende iedereen die gas met de chemische formule H2S wel zonder daar veel over te piekeren.

Waterstofsulfide is het gas dat je ruikt als je rotte eieren tegenkomt. Het is ook de geur van een wind die je laat als je een grotere hoeveelheid knoflook of uien hebt gegeten. Het komt ook voor in aardgas indien dat niet gezuiverd is van dit gas. Het is zwavelhoudend.

Waterstofsulfide is ook goed voor de gezondheid

Zoals wel vaker voorkomt met bepaalde stoffen geldt ook voor waterstofsulfide dat het aankomt op de concentratie. Een kleine hoeveelheid waterstofsulfide in de cellen kan juist bijdragen aan de gezondheid. Ons lichaam maakt het gas zelf aan omdat cellen beter in staat zijn om een periode van ziekte te overleven als er waterstofsulfide beschikbaar is. Bovendien zou deze stof ook beschermen tegen hart- en vaatziekten en Alzheimer, remt het ontstekingen en versterkt de rode bloedlichaampjes. Overigens hoef je nooit waterstofsulfide op te snuiven, want de meest eenvoudige manier om dat in voldoende mate binnen te krijgen is door knoflook te eten. Andere voedingsmiddelen hebben datzelfde effect. Een overschot aan het gas verlaat het lichaam via sterk ruikende winden. Ook dit is niet direct gevaarlijk voor de mens.

Waterstofsulfide kan extreem dodelijk zijn

Als de concentratie van waterstofsulfide hoger is dan 1000 ppm treedt er onmiddellijke bewusteloosheid op en valt het ademhalingssysteem vaak al uit na één keer ademhalen met de dood als gevolg. Deze extreme giftigheid is nog onvoldoende onderzocht, maar experts vermoeden dat het gas de hemoglobine inactiveert waardoor er geen zuurstof meer de organen kan bereiken.

Het gevaar van waterstofsulfide

Door de zeer onaangename geur kan een mens waterstofsulfide aan in een zeer kleine hoeveelheid ruiken. De stof komt bijvoorbeeld ook vrij bij het rottingsproces van zoog- en andere dieren. Een probleem is echter dat een gevaarlijke hoeveelheid waterstofsulfide in de lucht er ook voor zorgt dat de geurgevoeligheid afneemt. Zodra de concentratie hoger is dan 150 ppm kan een mens het gas niet meer ruiken en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.

In de natuur kan waterstofsulfide overal voorkomen door het rottingsproces. Zeer grote concentraties zijn daar alleen in bijzondere omstandigheden mogelijk. Maar door menselijke bedrijfsvoering kan waterstofsulfide ook voorkomen op boerderijen, bierbrouwerijen, gasproductieplatforms, riolerings- en waterzuiveringsbedrijven.

Meten is weten

Als je ergens een hevige rotte eieren lucht ruikt, ga dat dan niet onderzoeken maar laat het aan een specialist over, zelfs al is dat bijvoorbeeld in je eigen woonkamer. Mocht je in een omgeving werken, wonen of komen waar de kans op het vrijkomen van waterstofsulfide groter is dan normaal, gebruik dan een alarmerende gasmeter. Deze geeft een alarm met een concentratie boven de 1,6 ppm. Ook een vluchtmasker is dan iets om bij je te hebben. Gaat het alarm van de meter af, zet dan direct het vluchtmasker op en verlaat de plek. Het masker biedt slechts korte tijd bescherming dus zoek bij voorkeur veiligheid in de open lucht.