Rondkomen van een bijstandsuitkering

0
4796

Elke inwoner van Nederland heeft een inkomen nodig. Het is namelijk noodzakelijk om in je levensonderhoud te voorzien. Zo dienen onder andere de vaste lasten en het eten ervan betaald te worden. Doorgaans vergaren mensen een inkomen door te werken. Helaas is het niet altijd vanzelfsprekend dat je een baan hebt. In dat geval kun je in Nederland gelukkig een beroep doen op het sociale vangnet, en een uitkering krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de bijstand alleenstaande, en een alleenstaande ouder uitkering. Wat houdt dit precies in?

Bijstandsuitkering aanvragen

Wanneer je voor een lange of korte tijd werkloos bent, is het mogelijk om een uitkering aan te vragen. In dat geval doe je een beroep op de Wet Zorg en Inkomen, beter bekend als de bijstandsuitkering. Er bestaan diverse vormen van deze uitkering. Zo kun je een bijstandsuitkering alleenstaande aanvragen wanneer je geen partner hebt. Ook voor getrouwde of ongetrouwde stellen is het mogelijk om een uitkering te krijgen. Daarnaast bestaat er een alleenstaande ouder uitkering, en een uitkering alleenstaande moeder:

Criteria voor een uitkering

Iedere burger van Nederland heeft bij werkloosheid recht op een uitkering. Een bijstandsuitkering aanvragen is echter wel aan bepaalde regels verbonden. Zo dient iedereen aan bepaalde criteria te voldoen. Deze voorwaarden gelden in elke gemeente waar je een uitkering kunt aanvragen. Voor een bijstandsuitkering aanvragen gelden de volgende criteria:

  1. Je beschikt over de Nederlandse nationaliteit, of over een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd
  2. Ten tijde van de aanvraag ben je 18 jaar of ouder
  3. Je staat ingeschreven in de Gemeente Basis Administratie (GBA). Ook dien je in deze gemeente te verblijven.
  4. Je inkomen is lager dan het geldende minimum inkomen om rond te komen
  5. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je persoonlijke situatie, maar dient binnen de wettelijke grenzen te vallen

Recht op bijstandsuitkering

Wanneer je niet aan bovenstaande criteria voldoet kan de aanvraag voor een uitkering worden afgewezen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je geen beroep mag doen op de Wet Zorg en Inkomen. Zo heb je geen recht op bijstandsuitkering wanneer je toerist bent of illegaal in Nederland verblijft. Je dient namelijk te beschikken over een geldige verblijfsgunning. Ook minderjarige asielzoekers hebben geen recht op een uitkering. Hetzelfde geldt voor medewerkers van internationale organisaties die actief zijn in ons land. Dit komt door het feit dat ze slechts tijdelijk in Nederland verblijven. Daarnaast is het belangrijk dat je woont in een Nederlandse gemeente. Vanuit het buitenland heb je geen recht op een uitkering.

Uitkering aanvragen via het UWV

Een uitkering aanvragen is in principe niet heel moeilijk. Wel dien je een compleet overzicht te hebben van je financiële situatie. Het is dan ook belangrijk om je vantevoren goed in te lezen. Zo dien je bij de aanvraag te weten of je aan alle eerder genoemde criteria voldoet. Bovendien dien je via de website Werk.nl ingeschreven te staan als werkzoekende. Alleen dan is het mogelijk om een uitkering aan te vragen. Overigens is het verstandig om een profiel inclusief CV te plaatsen bij het UWV. Zo hebben ze meteen een duidelijk beeld van jou als werkzoekende.

Tegenprestatie bij een uitkering

Iedereen ondergaat dezelfde procedure wanneer hij of zij een uitkering aanvraagt. Het geldt bijvoorbeeld voor een alleenstaande ouder uitkering, maar ook wanneer je samenwoont. Ook bij een uitkering alleenstaande moeder gelden er een aantal criteria waar je aan dient te voldoen. In de Nederlandse verzorgingsstaat heeft iedere burger recht op een uitkering. Al decennialang is solidariteit met de zwakkeren belangrijk in onze maatschappij. Besef wel dat het niet zomaar een ‘gratis’ inkomen is. Je zult er wel het een en ander voor moeten doen. Jouw inkomen is namelijk mogelijk dankzij de werkende burger. Zodoende ben je in de periode van een uitkering verplicht om te solliciteren. Deze verplichte tegenprestatie begint vanaf het moment dat je een uitkering krijgt. Op die manier ben je er hopelijk zo kort mogelijk van afhankelijk. Deze plicht geldt voor elk persoon met een uitkering. Ook een alleenstaande moeder zal dus moeten solliciteren naar een baan.

Het aanvragen van een voorschot

De procedure voor het verkrijgen van een uitkering duurt soms enkele weken. Niet iedereen kan deze periode zonder financiële ondersteuning overbruggen. Zo kan het gebeuren dat iemand meteen bijstand alleenstaande nodig heeft. Hij of zij heeft bijvoorbeeld geen spaargeld om een maand te overbruggen. Zodoende is het soms mogelijk om een voorschot te krijgen. Op die manier kun je een maand lang gewoon in je levensonderhoud voorzien. De gemeente is wettelijk verplicht om een voorschot te geven. Soms is het aan het begin al duidelijk dat je niet aan de criteria voor een uitkering voldoet. In dat geval kan een gemeente weigeren om een voorschot te geven. De hoogte van het voorschot is 90 procent van de bijstandsnorm. Een precies getal bedrag is niet te noemen, omdat dit afhangt van je woonsituatie.